Verlag:
Zinde Yayıncılık
Erschienen:
01.01.2019
EAN:
9783965449633

Ask-i Kur'an

Mehmet Ali Eroğlu


9,99 €
inkl. 19% MwSt."Kelam olarak de ki: "Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa,Engin kelimeler bitmeden deniz biter. Bir o kadar dahas? olsaHer haliyle yine Rabbimin sözleri bitmeden onlar da biter.""Kehf 109"A?k-? Kur'an; ?lahi bir sevda, a?k-? hakikiye yöneli?in ad?, ?lahi mesajlar? okuyucu yüre?i ile teyit alma arzusudur. Allah insan'? e?ref-i mahluk olarak yaratt?. Kendini bilmesi için ona irade verdi. A?k-? Kur'an; ?lahi mesaj?n kendine bah?edilen irade ile anla??lmas?d?r.Allah kulundan: Zikir-Fikir-?ükür olarak geri bildirim bekler. ?nsan ise ihmalkard?r. A?k-? Kur'an günümüz insan?na yeni bir heyecanla Hak ile interaktif olmay? sa?lar. Mant?ktan ziyade kalp gözü kulland?r?r. Duyguyu harekete geçirir. Akl?n bilmedi?i "Neden" sorusunun cevab?n?, sayfa içinde bulunan karekodlar vas?tas?yla müzakere ederek Kur'an A?k?n? arar. "Nas?l" sorusunun cevab?n? ise kainat kitab?na (Bilim'e) havale eder. Ma?uk-u hakiki ile hemhal olur. Huzuru bulur.A?k-? Kur'an, ?mam Rabbani'nin kendi sözlerine atfen, Kainat?n Efendisi için söyledi?i:"Mâ medahtü Muhammeden bi makâlâtîLâkin medahtü makâlâtî bi Muhammedin" gibi biz de sözümüzle Kur'an'? Kerim'i övmeye, yada anlatmaya çal??mad?k. Ancak Kur'an ile kendi sözümüzü yüceltmeye gayret ettik.

Bitte wählen Sie ihr Ursprungsland aus: