Verlag:
SAGA EGMONT HÖRBUCH
Erschienen:
15.05.2020
Format:
MP3
Schutz:
Dig. Wass.

Piastowskie Wahadlo

Lukasz Malinowski


8,99 €
inkl. 5% MwSt.
MP3


W roku Pa?skim 1227 nieopodal G?sawy zostaje zamordowany ksi??? Leszek Bia?y, osierocaj?c rocznego syna Boles?awa. Nowy dzier?yciel Krakowa staje przed trudnym zadaniem. Musi prze?y? i obroni? swoj? dzielnic? przed zakusami zach?annych krewniaków. Pomagaj? mu w tym surowa matka, duchowni, mordercy, a przede wszystkim tajemniczy Pi?kny M?odzieniec, który mieni si? opiekunem jego rodu. Kiedy w ?yciu dorastaj?cego w?adcy pojawia si? zimna bry?a soli, wszystko zaczyna zmierza? ku lepszemu...Piastowskie wahad?o to literacka biografia Boles?awa Wstydliwego, opowie?? o trzynastowiecznym Krakowie, ?wiecie bez czy??ca, gdzie cnota zderza si? z rozpust?, a rycersko?? z pod?o?ci?.

Bitte wählen Sie ihr Ursprungsland aus: