Verlag:
SAGA EGMONT HÖRBUCH
Erschienen:
06.04.2020
Format:
MP3
Schutz:
Dig. Wass.

Czterech mezczyzn na brzegu lasu 

Stanislawa Fleszarowa-Muskat


6,99 €
inkl. 7% MwSt.
MP3


W Kali?cu niespodziewanie pojawia si? grupa geologów. Doktor Caban w towarzystwie in?ynierów: Micha?a Gaja i Huberta Bobrowicza planuje zbada? wiejsk? ziemi?. Miejscowa ludno?? zdaje si? wyczuwa? nadchodz?ce zmiany. Dociera do nich, ?e by? mo?e w Kali?cu powstanie kopalnia. Oznacza?oby to oddanie ukochanej ziemi, czemu nie zado??uczyni ?adna rekompensata. Napi?ta atmosfera we wsi utrudnia prac? geologom. Czy mo?liwe jest pogodzenie interesów obu grup? "Czterech m??czyzn na brzegu lasu" to emocjonuj?ca powie??, trzymaj?ca czytelnika w napi?ciu do ostatnich stron. ?wiat Kali?ca nie jest czarno-bia?y, a bohaterowie oprócz sporu o ziemi? musz? tak?e upora? si? z w?asnymi demonami sprzed lat.

Bitte wählen Sie ihr Ursprungsland aus: